Inledning av boken:

En Stockholmsborgares familjebrev

Pehr W. Sundström alias Bill Shark. Sjöman – trävaruhandlare – författare. 1915 – 1922

 

Pehr Wilhelm Sundström föddes på Karlbergs slott 1858 som son till förvaltaren C.G. Sundström och hans hustru M.E. Aspengren. Han var yngst i raden av fem syskon.

Vid 14 års ålder mönstrar Pehr Wilhelm som jungman på en Sundsvallsskuta och får redan på första resan uppleva ett skeppsbrott vid inseglingen i  Bristolkanalen.  Han tar dock strax hyra igen, denna gång på en brigg destinerad till Sydamerika. År 1874 går han med det första svenska handelsfartyg som seglar genom Magellans sund, men fyra år senare är han tillbaka i Stockholm, där han tar sjökaptensexamen vid Stockholms navigationsskola 1878. Ombord på engelska fullriggare rundar han sedan  både  Cap Horn och Goda Hoppsudden. Efter att ha tillbringat någon tid i Australien och Nya Zeeland som kolonist och guldgrävare återvänder han hem till Stockholm år 1885. Han kommer senare att skriva om sina öden och äventyr till sjöss i sina sjömansböcker, elva till antalet. Den första –”Sjömanlif” – utkommer redan 1892 på Albert Bonniers förlag.

 

I Stockholm gifter han sig 1885 med Anna Eklundh – bördig från Vestermo i Sörmland – och verkar som bokhållare i trävarubranschen. År 1892 blir han trävaruhandlare och startar 1895 egen brädgårdsrörelse. Ett år senare går han samman med Emil Högelin i Handelsbolaget Högelin & Sundström med lager på Djurgården och export från Stockholm och Gefle. Samma år köper han tomtmark i Stocksund  och bygger grosshandlarvillan "Annehill" på Donnerstigen, dit familjen – nu med 7 barn – flyttar 1898.

Här stiftas år 1900 Stocksunds  Kommunalförening med Pehr W. Sundström som ordförande och 1902 blir han den nya Municipalnämndens förste ordförande.

 

År 1906 upplöses äktenskapet med Anna efter 21 år. Äldsta dottern Lizzie gifter sig och Anna flyttar med de fyra yngsta  flickorna till Uppsala. Pehr ingår äktenskap med Hedvig Holm från Bromölla år 1907.  Sonen Herbert bor kvar hos fadern och dennes nya hustru och genomgår handelsskola. Sonen Fred tar hyra som jungman på en Australienseglare; avlider redan 1915 i tuberkulos. 

 

Ett livligt förenings- och ordensliv präglar denna period av Pehr W. Sundströms liv. Redan 1896 blir han medlem av Sverges Allmänna Handelsförening, Frimurarorden, Timmermansorden och Odd Fellowlogen "Viktor Rydberg". År 1899 står han som instiftare av Stockholms Trävaruhandels-förening, vars ordförande han är till 1914. Ledamotskap 1902 i Sthlms Läns Hushållningssällskap,  Samfundet för Nordiska Museets främjande, Öfver-Mästare i "Logen N:o 10 Viktor Rydberg" (suppleant i ”Sv.Storlogen” 1905). Ledamot 1906 av Samfundet S:t Erik , Stockholms Skönhetsråd och Sällskapet Jultomtarne, 1908 medstiftare av Föreningen 1858 års män, 1911 medlem av Travellers Club (där han var  vice ordförande åren 1912 och 1913), ävenså utnämnd till "Riddare av Oceanen" ( Neptuni Orden) och  "Riddare av den Ädla engelska Belöningen" (Timmermansorden). År 1918 blir han invald som ledamot i Svenska Ångfartygs Befälhafvare Sällskapet.

 

År 1913 bryts kontraktet mellan Högelin och P.W. Sundström  efter misslyckade affärer och konkurs. Firman ombildas 1914 till Högelin & Seippels Trävaru AB utan Pehr, som nu lämnar "Annehill" för gott. Han bildar handelsfirman Caolit i Stockholm tillsammans med sonen Herbert. Efter en ny konkurs flyttar båda till Västervik 1915 och startar en gemensam lådfabrik.

 

Lådfabriken går omkull, Pehr skiljer sig från Hedvig 1916 och flyttar åter till Stockholm. Sonen Herbert och Hedvig flyttar tillsammans till Fogelhem  i Södra Vi socken i Småland. Södra Vi är ett stationssamhälle på linjen Hultsfred—Linköping med snickerifabrik och populär hälsobrunn med medicinska bad.

 

Under tiden har Anna – efter yngsta döttrarna Maggie's och  Rose's  studentexamina  1915 – brutit upp hemmet och flyttat till gården Zetterslund  (tidigare under Gråmunkehöga Herrgård) utanför Uppsala, där hon hyr ett vindsrum och får viss passning mot betalning. Dottern May, som tagit en filosofie magisterexamen, blir anställd som lärarinna på Samreal i Trollhättan. Dottern Nen är elev vid Kungliga Gymnastiska Central Institutet (K.G.C.I.) i Stockholm, där hon bor hos släktingar . Maggie blir apotekselev i Luleå. Yngsta dottern  Rose får arbete hos skogvaktaren på  Johannishus i Blekinge med att läsa upp barnen där till realskolan i Helsingborg. Hon är ännu för ung för att bli antagen på K.G.C.I, dit hon sökte efter studentexamen.

Sådan är ställningen för familjen när denna brevväxling påbörjas. Aktörerna är på plats!

Denna första samling av "En Stockholmsborgares familjebrev" sträcker sig över åren från 1915 till och med 1922.

En andra samling ”Amerikabreven” gäller åren 1923 till 1933 och beskriver Rose liv i USA och brodern Herberts liv i Canada och hur Rose med man och barn till slut räddas tillbaka till Sverige under den kraftiga depressionen som rådde då i USA.

 

När nu dessa familjebrev redovisas i kronologisk ordning, målas här upp en brokig tavla av komplexa öden. Den sammanhållande länken är fadern, som  sjuk och fattig, in i det sista kämpar för att stödja och råda sina barn och därtill själv "klara sin skiva"!

 

FAMILJEN  PEHR WILHELM SUNDSTRÖM

 

1858 Pehr Wilhelm ( kallad Bill) död 1937, gift 1885 - med Anna Eklundh (kallad Moran) född 1857 död 1924

 

DERAS BARN:

 

1886 Elisabet  (Lizzie) – gift 1906 med Folke Adler: 5 barn

1888 Anne (May), fil.mag. – gift 1918 med Hugo Dahlgren: 3  barn

1890 Herbert (Butt) köpman – medlem av Stockholms Trävaruhandlarförening åren 1913 och 1914.

1892 Fredrik (Fred) sjöman – gift 1914: en dotter.

1894 Jenny (Nen), gymnastikdirektör – gift 1922 med Sigurd    Erdtman : 2 barn

1896 Maggie (Gie) farm.cand – gift 1921 med Nils Folke Bergquist :3 barn

1898 Rose (Rosan)  gymnastikdirektör – gift 1922 med Sven Svantesson : 3 barn

 

 

AV  TRYCKET: Pehr W. Sundström alias Bill Shark :

 

1892 Sjömanslif. Albert Bonniers Förlag

1917 Historisk Odd Fellow Handbok

1918 Verklighetsbilder från Hav och Fjärran Land. Eget Förlag

1919 Två Vinglare. Eget Förlag

1920 Don Ernesto. Bohlins förlag, Stockholm

1921 Skeppar Ludde. Svanbäcks Bokförlag, Stockholm

1925 Söderhavets Pärla. Eget Förlag

1928 Blad ur Bill Shark's loggbok. Eget Förlag

1930 Ett hjältefolk i Söderhavet. Bokförlaget Natur och Kultur

1934 Ur Världshavens hävder. Elanders Bokförlag, Göteborg

1936 Under Södra Korset. Elanders Bokförlag, Göteborg


 

Back                    Tillbaka till Veras Family Main Page


File: Vera_Book1.htm  ©J.Gade  Created: 30 October 2001   Last update : 2 August 2013