1921 Sven Svantesson 1 Hollywood 25% 150dpi BJ

Familjeträd

1921 Rose Sundström 1 Hollywood 150dpi BJ

(Klicka på bilden ovan för

 mer information om Sven)

(Klicka på bilden ovan för

mer information om Rose)

Min far Sven Svantesson i Hollywood, USA 1928

Min mor  Rose Sundström i San Francisco, USA 1921

En Stockholmsborgares Familjebrev

Pehr W. Sundström alias Bill Shark

Sjöman – Trävaruhandlare – Författare

1915 – 1932

Samt

The Amerikan letters 1923 – 1933

INLEDNING

"Amerikabreven" startar 1923 med en ny aktör-- min far Sven Svantesson. Han föddes i Malmö den 4 april 1897 som son till tullkontrollören Svante Svensson och hans maka Karolina . Vid 16 års ålder tar han studentexamen , inskrevs  i Filosofiska fakulteten vid universitetet i Lund i dec. 1914 och tog examen i matematik för fil.kand. examen samt genomförde laborationerna i kemi  1915.

Som framstående simmare, polospelare och simhoppare tog han mängder av medaljer och pokaler. Däribland såväl guld som silver i Svenska Spelen i Stockholm 1916 och i Baltiska Spelen i Malmö 1914.Detta idrottsintresse skulle senare i livet ge honom livsviktiga kontakter.

Efter värnplikten vid Fältjägarna i Jämtland 1917-18 tog han anställning vid ett danskt cementbolag i Lakheri- Brittiska Indien 1919. Åter hemma i Malmö 1920 beslutade han 23 år gammal att emigrera till U.S.A., där han hade såväl en bror som två farbröder Swanson. Efter arbete vid "Portland Cement" på östkusten reste han västerut till San Francisco och fortsatte  där med kemiskt -tekniskt laborationsarbete- nu  vid sockerindustrierna.

Nu möter han Rose  Sundström och de gifter sig 1923

Härmed inleds andra samlingen av "Familjebreven" som sträcker sig till 1933.

 

Lindö i Maj 2001

Vera Gade

In English:

INTRODUCTION

 

"The American Letters" starts in 1923 with a new actor - my father Sven Svantesson. He was born in Malmö on April 4, 1897 as the son of the customs inspector Svante Svensson and his wife Karolina. At the age of 16 he takes his bachelor's degree, enrolled in the Faculty of Philosophy at the University of Lund in dec. 1914 and graduated in Mathematics for Phil. degree and conducted the labs in chemistry in 1915.

 

As a distinguished swimmer, polo player and diver, he took numerous medals and trophies. Including both gold and silver in the Swedish Games in Stockholm in 1916 and in the Baltic Games in Malmö in 1914. This sporting interest would later in life give him vital contacts.

 

After the military service at the Field Hunters in Jämtland 1917-18, he took up employment with a Danish cement company in Lakheri-British India in 1919. Back at home in Malmö in 1920 he decided to emigrate to the U.S.A., where he had one brother and two uncles Swanson. After working at "Portland Cement" on the East Coast, he traveled west to San Francisco and continued there with chemical-technical lab work at the sugar industries.

 

Now he meets Rose Sundström and they marry in 1923

 

Hereby the second collection of the "Family Letter" which extends to 1933 begins.

Lindö, Norrköping, Sweden in May 2001

Vera Gade

The Amerikan letters


Back                Back to Veras Family Main Page


Created : 30 October 2001 ©J.Gade Last update : 22 June 2020

  File: Vera_Amletters_Top.htm